Home Partners

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος στην Βοιωτία

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕcoPest πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2009 στην ιστορική περιοχή της Χαιρώνειας η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος στην Βοιωτία. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Χαιρώνειας παρουσία πολλών τοπικών παραγόντων και αγροτών. Την οργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν με επιτυχία και συντόνισαν οι τοπικοί εταίροι του προγράμματος ΟΑΣΕ και ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ με τα στελέχη τους σε στενή συνεργασία με τον Δήμαρχο Χαιρώνειας κ. Ν. Παπαγγελή και με το Συντονιστή του Προγράμματος το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο Νομάρχης Βοιωτίας κ. Περγαντάς ο οποίος καλωσόρισε τους επισκέπτες επιστήμονες στην περιοχή, τόνισε τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός σήμερα και ζήτησε την βοήθεια του Μπενακείου και τη συνεργασία του σε ευρύτερα, γεωργικού ενδιαφέροντος θέματα, όπως είναι η ποιότητα των υδάτων του Ασωπού και η καταλληλότητα για γεωργική χρήση.

Ακολούθησε η ομιλία του δημάρχου της Χαιρώνειας κ. Ν. Παπαγγελή ο οποίος για ακόμη μια φορά τόνισε την υποστήριξη του ιδίου και τοπικών φορέων στο πρόγραμμα. Τονίστηκε η ανάγκη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων βασισμένη σε τρεις άξονες: γνωρίζω τι χρησιμοποιώ, επιλέγω και εφαρμόζω σωστά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και φροντίζω για ‘υγιές’ περιβάλλον.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Τζ. Βαλαώρα η οποία και έχει αναλάβει την παρακολούθηση του έργου από πλευράς ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της τονίστηκε η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο όπως επεσήμανε είναι άρρηκτα δεμένο με την δημόσια υγεία.

Κατόπιν η συντονίστρια του προγράμματος Δρ Κ. Μαχαίρα από το ΜΦΙ έδωσε το στίγμα του προγράμματος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την αναγκαιότητά του και το πλαίσιο των στόχων και των αναμενομένων αποτελεσμάτων του. Από το ΜΦΙ επίσης ο Δρ Δ. Χάχαλης εστίασε με μια εμπεριστατωμένη και αναλυτική παρουσίαση στο κυριότερο μέρος του «τεχνικού κομματιού» του έργου που είναι η εφαρμογή του συστήματος χαμηλών εισροών.

Το ΕΘΙΑΓΕ-ΙΕΒ παρουσίασε τις μέχρι σήμερα δράσεις του που αποτελούν και την βάση της εναρκτήριας φάσης του προγράμματος. Παρουσιάστηκαν εικόνες και χάρτες από εδαφοτομές για τη λήψη δειγμάτων χώματος (Δρ Χαρούλης), το δίκτυο λήψης δειγμάτων επιφανειακού νερού (από την ακόρεστη ζώνη) και υπόγειων υδάτων (Δρ Παναγόπουλος) καθώς επίσης και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των σχετικών με το πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων εδάφους. Την ομάδα των παρουσιάσεων για το ΕΘΙΑΓΕ-ΙΕΒ έκλεισε ο Δρ Θ. Γιτσόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα επισκοπήσεων φυτοτοξικότητας ζιζανιοκτόνων στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας.

Η Δρ Α. Παπαγιανοπούλου ως εκπρόσωπος του ΕΘΙΑΓΕ-ΙΓΕΜΚ ανέπτυξε το θέμα των ελέγχων των ψεκαστικών και αναφέρθηκε ειδικότερα στα κύρια σημεία που απαιτούνται από τα πρότυπα να ελέγχονται για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των ελκυστήρων και των ψεκαστικών εξαρτημάτων τους. Ακολούθως ο κ. Χ. Διαμαντής από την Αειφορική Α.Ε. αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις του φορέα του απέναντι στους ενταγμένους στο πρόγραμμα παραγωγούς και στη διάθεση που οι τελευταίοι επέδειξαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους αφορούν.

Στη συνέχεια ο κ. Σ. Στεκούλης από τον ΟΑΣΕ παρουσίασε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που φτιάχτηκαν για το πρόγραμμα και τον τρόπο απεικόνισης των πληροφοριών πάνω σε αυτά.

Τέλος το βήμα δόθηκε στον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων Αγροτών του νομού κ. Β. Κόλλια, ο οποίος δήλωσε τη συμπαράσταση των νέων επαγγελματιών σε τέτοιου είδους προσπάθειες και κάλεσε το ΜΦΙ να παρουσιάσει το πρόγραμμα και τους στόχους του σε Συνέδριο που οργανώνεται από το Σύλλογο τους τον Αύγουστο του 2009.

Η εκδήλωση έκλεισε με γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ακολούθησε επίσκεψη των παρευρισκόμενων στο κέντρο εικονικής πραγματικότητας του δήμου Χαιρώνειας στο οποίο αναπαρίσταται η μάχη της Χαιρώνειας και ξενάγηση στο τοπικό Μουσείο. Από μια τέτοια άρτια οργανωμένη εκδήλωση δεν έλειψε βέβαια και η γαστρονομία –η παράθεση γεύματος από το Δήμαρχο και τοπικούς παράγοντες με πλούσια εδέσματα χαρακτηριστικά της περιοχής.

 

Latest News